trẻ nhỏ

Trẻ Cãi Lý Và Cãi Lại

Câu hỏi 1: Tôi nghĩ lớn lên con tôi sẽ trở thành luật sư! Cậu bé cãi lý mỗi khi được bảo làm gì đó. Cậu bé tranh cãi về quyền của mình khi bị yêu cầu phải ngừng làm điều gì đó. Bé tranh cãi mỗi khi tôi bảo bé không thể làm việc gì. Bé chống lại bất cứ quy tắc nào tôi đặt ra. Tôi phải giải quyết vấn đề này thế nào đây?

10 Nguyên Tắc Trong Việc Nuôi Dạy Con Cái Hiệu Quả

Nuôi nấng để một đứa trẻ khoẻ mạnh và hạnh phúc là một trong những công việc thách thức nhất và thoả mãn nhất của bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta không dành sự chú tâm cho việc nuôi dạy con cái như dành cho công việc. Chúng ta hành động dựa trên trực giác hoặc dùng lại cách giáo dục mà ba mẹ của chúng ta đã từng dùng, bất chấp những cách nuôi dạy con cái đó có hiệu quả hay không.