Bài viết nổi bật

Tất cả bài viết

thêm
Sáu chữ vàng

Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6…
Con đường ta đi

Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành,…

Tất cả bài viết

thêm
Cái Bàn và Gia Đình

Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3…
Sáu chữ vàng

Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu…
Con đường ta đi

Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo…

Tất cả bài viết

thêm
 • Cái Bàn và Gia Đình

  Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3 cái bàn. Đó là: bàn tay, bàn tiệc và bàn thánh.
 • Sáu chữ vàng

  Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu cho hành trình tiến thân, dấn thân và hiến thân của mỗi con người. Đời người là một hành trình tìm kiếm, học hỏi và…
 • Con đường ta đi

  Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo hội dấn thân vào đời, gieo mầm tin yêu, thánh hoá cuộc sống, kiến tạo hoà bình, thiết lập gia đình của tình thương. Con…
 • Tình yêu luôn sẵn sàng

  Bài thương thương khó cho thấy sự tương phản rất rõ giữa con người và Đức Giêsu. Sự dữ và độc ác đã đạt tới cường độ cao nhất nơi con người.
 • Hãy xé lòng

  Một vị ẩn tu sống đơn độc trên ngọn núi cao. Ngày đêm ông ăn chay cầu nguyện. Ông ăn chay rất nghiêm ngặt và cầu nguyện rất tha thiết. Để thưởng công, Chúa cho xuất hiện một ngôi sao…

Tất cả bài viết

thêm
 • Cái Bàn và Gia Đình

  Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3…
 • Sáu chữ vàng

  Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu…
 • Con đường ta đi

  Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo…

Tất cả bài viết

thêm
 • Cái Bàn và Gia Đình

  Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3…
 • Sáu chữ vàng

  Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu…
 • Con đường ta đi

  Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo…

Tất cả bài viết

thêm
 • Cái Bàn và Gia Đình

  Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3…
 • Sáu chữ vàng

  Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu…
 • Con đường ta đi

  Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo…

Tất cả bài viết

thêm
 • Cái Bàn và Gia Đình

  Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3…
 • Sáu chữ vàng

  Thiện chí, cầu tiến và phục thiện. Đó là 6 chữ vàng không thể thiếu…
 • Con đường ta đi

  Con đường ấy là xây dựng con người trưởng thành, sẵn sàng cùng với Giáo…

Tất cả bài viết

thêm

Tất cả bài viết

thêm