con cái

10 Nguyên Tắc Trong Việc Nuôi Dạy Con Cái Hiệu Quả

Nuôi nấng để một đứa trẻ khoẻ mạnh và hạnh phúc là một trong những công việc thách thức nhất và thoả mãn nhất của bậc làm cha mẹ. Tuy nhiên, rất nhiều người trong chúng ta không dành sự chú tâm cho việc nuôi dạy con cái như dành cho công việc. Chúng ta hành động dựa trên trực giác hoặc dùng lại cách giáo dục mà ba mẹ của chúng ta đã từng dùng, bất chấp những cách nuôi dạy con cái đó có hiệu quả hay không.