Đẹp Mãi Tình Yêu

TÌNH yêu đẹp tựa mùa xuân YÊU nhau hoa nở đầu tuần ngát hương THIỆN tâm dìu bước lên đường HẢO duyên hòa hợp uyên ương trọn đời TUYỆT vời! khắp nẻo rong chơi VỜI cao tung cánh khắp trời đó đây

TỪ ngày duyên thắm đong đầy KHI tình cao vút ngất ngây xác hồn THIÊN đàng trần thế trường tồn CHÚA ban ta phải kính tôn danh Ngài ĐẤT cho ta ở khoan thai TRỜI cho ta cả muôn loài đẹp xinh! DỰNG nên vạn sự hữu tình XÂY nên triệu thứ cho mình hưởng xuân

TRÁI thơm rượu qúy đầu tuần TIM ta có mở dành phần tiến dâng? HỒNG tâm chia sẻ phúc phần THẮM ân nghĩa Chúa vô ngần thưởng ban ĐONG đầy đấu giữa trần gian ĐẦY ân, đầy phúc, sẻ san cho người

TÌNH yêu sẽ rất tuyệt vời YÊU thương sẽ nở hoa cười giữa xuân HẠNH do cây đức trào tuôn PHÚC do chúa thưởng mãi luôn đời đời ĐỜI vui đời sẽ tuyệt vời NÀY tương lai sẽ rạng ngời ngàn sau ĐỜI đời trong Chúa tươi màu SAU ơn phước cả sang giàu Thánh Danh.

Thanh Sơn 14.02.2012