Giáo Dục và Gia Đình

Cái Bàn Và Gia Đình

Muốn gia đình hạnh phúc, vững bền và thăng tiến, nhất thiết phải có 3 cái bàn. Đó là: bàn tay, bàn tiệc và bàn thánh. Bàn Tay Chúa không ban cho con người bàn tay để làm điều ác, gây ra đau khổ, đổ máu hay sát hại nhau, làm ảnh hưởng đến hình ảnh của Thiên Chúa và công trình của Người. Con người được ban cho cho đôi tay để làm hai việc.