Tình yêu luôn sẵn sàng

Bài thương thương khó cho thấy sự tương phản rất rõ giữa con người và Đức Giêsu. Sự dữ và độc ác đã đạt tới cường độ cao nhất nơi con người.

Tình yêu luôn đổi mới

Tình yêu tác động và ảnh hưởng trực tiếp đến cuộc sống con người. Tình yêu làm thay đổi tính cách, suy nghĩ, hành động và thái độ sống con người. Khi yêu, người ta ra khỏi chính mình để sống cho, sống vì người yêu. Tình yêu hoàn hảo và thánh thiện, nên luôn có sức lôi kéo để con người chìm sâu vào mầu nhiệm tình yêu. Tình yêu làm cho con người đổi mới một cách dễ dàng.