viêm khớp

Sống Với Viêm Khớp

Hai câu thơ tình cảm của nhà thơ Nguyễn Bính: Đã được cố nhạc sĩ Nguyễn Hiền mượn vần để nói lên một tình trạng bệnh của người cao tuổi như sau: Vì thực ra Viêm Khớp là rối loạn thường thấy ở lớp tuổi “Cổ lai hy”. Chỉ thường thấy mà thôi, chứ không phải cứ tuổi cao là bị bệnh. Bệnh cũng xảy ra ở lớp tuổi trung niên, thậm chí trẻ hơn.