nói xấu

Nói Xấu, Nói Lén & Mách Lẻo

Tây phương có câu: Nếu không nói ra được những điều gì tốt đẹp thì tốt hơn hết là đừng nên nói gì hết. (If you can’t say something nice, don’t say anything at all). Nói xấu người vắng mặt là một thói quen của rất nhiều người, đàn bà cũng như đàn ông. Ai chưa từng nói xấu, nói lén người khác thì hãy ném hòn đá đầu tiên đi.