hôn nhân

Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Đình

Hôn nhân và gia đình là những vấn đề gắn liền với luân lý Ki-tô giáo. Đó cũng là những vấn đề thường gây ra tranh luận sôi nổi bên trong cũng như bên ngoài Hội thánh công giáo. Không có vấn đề nào mà hàng giáo phẩm bị chỉ trích nặng nề cho bằng vấn đề này, một vấn đề mà người ta cho rằng những vị cầm quyền trong Hội thánh không có kinh nghiệm, không có sở trường, vì các vị là những người độc thân bàn về những vấn đề không liên quan đến mình.