hôn nhân

Phẩm Giá Của Hôn Nhân Và Gia Đình

Hôn nhân và gia đình là những vấn đề gắn liền với luân lý Ki-tô giáo. Đó cũng là những vấn đề thường gây ra tranh luận sôi nổi bên trong cũng như bên ngoài Hội thánh công giáo. Không có vấn đề nào mà hàng giáo phẩm bị chỉ trích nặng nề cho bằng vấn đề này, một vấn đề mà người ta cho rằng những vị cầm quyền trong Hội thánh không có kinh nghiệm, không có sở trường, vì các vị là những người độc thân bàn về những vấn đề không liên quan đến mình.

Ly Dị, Tội Hay Không Tội

Jack Dominian, trong cuốn Hôn Nhân, Đức Tin và Tình Yêu, xuất bản tại Luân Đôn năm 1981, có đưa ra một bảng liệt kê những đơn xin ly dị và được phép ly dị xẩy ra tại Anh và Wales trong khoảng thời gian từ năm 1911 đến năm 1980. Theo đó, năm 1911, chỉ có 902 đơn xin ly dị và 650 trường hợp đuợc ly dị. Các con số tăng dần lên đến 31,905 đơn xin ly dị và 25,394 vụ ly dị vào năm 1961.