an bình

Chữ "AN" Và Gia Đình

Thiên Chúa muốn chia sẻ vinh quang, uy quyền, tình yêu và sự sống cho con người. Vì thế, suốt hành trình đời người, có rất nhiều lời mời gọi để ta đi vào đường công chính của Ngài. Chỉ cần con người khiêm tốn đón nhận và đi theo, thì những việc lớn lao, vĩ đại, mạnh mẽ, tuyệt đối, hoàn hảo, thánh thiện sẽ được thể hiện nơi những con người mỏng giòn, yếu đuối và tương đối.