Suy Niệm Lời Chúa

Mắt Đền Mắt - Răng Đền Răng

Tại một số địa phương trên thế giới hiện nay vẫn còn áp dụng một thứ luật lệ truyền thống khắc nghiệt theo kiểu “mắt đền mắt - răng đền răng”, thậm chí là “mạng đền mạng” nữa. Bất cứ ai làm cho người khác chết vì lý do gì thì cũng phải đền mạng y như vậy. Một hôm, có một người thợ xây đang ở trên giàn giáo cao bị xẩy chân rơi xuống, chẳng may lại trúng ngay một người đang đi bộ ngang qua phía dưới.