SUY NIỆM LỜI CHÚA

20 MẦU NHIỆM KINH MÂN CÔI

 
Chiêm ngắm Mầu Nhiệm Tình Yêu cứu độ nơi Con Chúa làm người
 
Cùng Mẹ Maria, qua 20 mầu nhiệm Mân Côi, chiêm ngắm để bước theo Chúa, noi gương Chúa, nên giống Chúa, để sống phẩm cách làm con Chúa và làm anh em của mọi người, trong gia đình, trong cộng đoàn, trong xã hội.
Năm Sự Vui:
Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm 5 nét của Tình Yêu giáng thế nơi Chúa Giêsu,
được bày tỏ qua việc tự nguyện mang phận làm người trong cõi nhân sinh, nhằm mang lại bình an và niềm vui cứu độ cho nhà nhà.
 
1. Sứ thần truyền tin “Con Chúa làm người” trong lòng Đức Trinh nữ Maria ở Nagiarét (x. Lc 1, 26-38)
“Tình yêu giáng thế tự hạ làm người ở giữa chúng sinh”
 
2. Đức Maria đi viếng người chị họ là Bà Isave đang mang thai trong tuổi già son sẻ (x. Lc 1, 39-56) .
“Tình yêu giáng thế mang lại niềm vui cứu độ cho nhà nhà”
 
3. Đức Maria sanh Chúa Giêsu nơi hang đá Bêlem giữa đêm vắng lạnh (x. Lc 2, 1-20)
“Tình yêu giáng thế khiêm tốn mang phận nghèo hèn để đem lại bình an cho người người”
 
4. Đức Maria dâng Chúa Giêsu vào đền thánh Giêrusalem (x. Lc 2, 22-32)
“Tình yêu giáng thế tận hiến cho Chúa Cha để trở nên ánh sáng cho muôn dân”
 
5. Đức Maria tìm Chúa Giêsu trong đền thánh Giêrusalem (x. Lc 2, 41-52)
“Tình yêu giáng thế luôn tìm và thi hành ý Cha yêu thương nhân trần”
Năm Sự Sáng :
Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm 5 nét của Tình Yêu vào đời được bày tỏ qua cuộc đời của Chúa làm người nhằm mang lại ánh sáng cứu độ cho muôn dân.
 
1. Chúa Giêsu chịu phép rửa tại sông Giođan (x. Mt 3, 13-17)
“Tình yêu vào đời thi hành kế hoạch và đường lối yêu thương cứu độ của Chúa Cha”
 
2. Chúa Giêsu dự tiệc cuới ở làng Cana (x. Ga 2, 1-11)
“Tình yêu vào đời đồng cảm và đồng hành với gia đình trong vui buồn, lo âu và hy vọng”
 
3. Chúa Giêsu rảo đi khắp nơi loan Tin Mừng cứu độ và chữa lành bệnh tật (x. Mc 1, 14-15. 21-34)
“Tình yêu vào đời phục vụ cho Tin Mừng cứu độ, cho sự sống và phẩm giá con người”
 
4. Chúa Giêsu hiển dung khi cầu nguyện trên núi Tabo (x. Mt 17, 1-8)
“Tình yêu vào đời toả sáng lòng từ bi bao dung vô biên đối với nhân thế”
 
5. Chúa Giêsu lập bí tích Thánh Thể trước giờ chịu nạn tại Giêrusalem (x. Mc 14, 17-25)”
“ Tình yêu vào đời tự nguyện hiến thân vì sự sống và sự hiệp nhất của nhân loại”
Năm Sự Thương:
Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm 5 nét của Tình Yêu hiến tế được bày tỏ qua cuộc thương khó của Chúa làm người nhằm giải thoát loài người khỏi bóng tối của đau thương và sự dữ để đưa họ vào ánh sáng của sự sống mới.
 
1. Chúa Giêsu lo buồn đổ mồ hôi máu khi cầu nguyện trong vườn Cây Dầu (x. Lc 22, 39-44)
“Tình yêu hiến tế tự nguyện từ bỏ ý riêng để làm theo ý Cha yêu thương đến cùng”
 
2. Chúa Giêsu để mình bị bắt và chịu đánh đòn trong phủ Philatô (x. Mc 14, 43-47; 15, 15)
“Tình yêu hiến tế chấp nhận khổ đau để giải thoát nhân trần khỏi mọi sự dữ.”
 
3. Chúa Giêsu để cho quân lính Roma nhục mạ đội mão gai phong vương (x. Mc 15, 16-20)
“Tình yêu hiến tế đón nhận tủi nhục để phục hồi sự sống và phẩm giá con người”
 
4. Chúa Giêsu vác thập giá từ nội thành Giêrusalem đến đỉnh đồi ngoại thành (x. Mc 15, 21-22; Lc 23, 26-34)
“Tình yêu hiến tế là tình yêu dấn thân hy sinh đến cùng để cứu độ nhân sinh”
 
5. Chúa Giêsu chịu chết trên thập giá nơi đỉnh đồi Golgota (x. Mc 15, 33-39)
“Tình yêu hiến tế là Tình Yêu toàn hiến vì sự sống nhân loại”
Năm SựMừng:
Cùng Mẹ Maria chiêm ngắm 5 nét của Tình Yêu bất tử của Chúa Phục Sinh là Tin Mừng cứu độ cho nhân loại.
 
1. Chúa Giêsu sống lại sau gần ba ngày được mai táng trong mộ (x. Mc 16, 1-16)
“Tình yêu bất tử đổi mới phận làm người cho nhân trần cách phi thường”
 
2. Chúa Giêsu lên trời sau 40 ngày phục sinh (x. Cv 1, 6-11)
“Tình yêu bất tử lên ngôi trong Nước Chúa là Nước Yêu Thương vô biên”
 
3. Chúa Thánh Thần hiện xuống sau 10 ngày Chúa Giêsu về trời (x. Cv 2,1-13)
“Tình yêu bất tử thông ban nguồn năng lực yêu thương cho nhân loại”
 
4. Chúa cho Mẹ Maria lên trời<.i>
“Tình yêu bất tử quy tụ nhân thế về một cõi yêu thương bất tận”
 
5. Chúa thưởng Mẹ Maria trên trời
“Tình yêu bất tử chia sẻ vinh quang trong cõi phúc trường sinh”

Ngày 18.4.2007
+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn
Hồng Y Tổng Giám Mục Sài Gòn
 
 

[+ Gioan B. Phạm Minh Mẫn]
Các bài khác :